Mẫu xác nhận lương

Mẫu xác nhận lương là một biểu mẫu quan trọng trong nhiều giao dịch đặc biệt là trong vấn đề vay tài chính. Một mẫu xác nhận lương chính xác, đầy đủ sẽ giúp quá trình thực hiện công việc của bạn diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được thế nào là một biểu xác nhận lương chuẩn mực và cách điền chính xác nội dung của loại giấy tờ này. Trong bài viết dưới đây, VayTienMat sẽ cung cấp cho bạn các mẫu xác nhận lương chuẩn mực nhất đang được sử dụng rộng rãi hiện nay và cách điền mẫu xác nhận lương thật chính xác nhé.

Thông tin về giấy xác nhận lương

Giấy xác nhận là một trong những biểu mẫu quan trọng mà mọi người thường sử dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được mẫu xác nhận lương là gì? Về cơ bản giấy xác nhận lương hay giấy xác nhận thu nhập là mẫu chứng từ để để chứng minh tài chính, thu nhập của cá nhân trong một số trường hợp cần thiết.

Trong giấy xác nhận lương, các bạn sẽ khai báo thông tin các nhân và các các thông tin về thu nhập như thu nhập thực tế, mức lương, phụ cấp,… mà bạn nhận được hàng tháng tại cơ quan, doanh nghiệp mà bạn đang làm việc. Trên mẫu xác nhận lương cần có chữ ký xác nhận của cấp trên hoặc chủ doanh nghiệp mới được xem là có hiệu lực.

Những trường hợp cần làm giấy xác nhận lương

Không giống với các loại giấy tờ khác, việc xin xác nhận giấy xác nhận lương liên quan đến vấn đề tiền lương và chính sách lương thưởng. Đây là thông tin vô cùng nhạy cảm và cơ mật của công ty hay những người làm kinh doanh. Chính vì vậy, việc xác nhận lương phải được thực hiện với mục đích hợp lý.

Cụ thể, mọi người thường làm giấy xác nhận lương với trong những trường hợp như sau:

 • Thực hiện vay vốn ngân hàng, vay tài chính.
 • Dùng để xin Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc mua nhà ở xã hội.
 • Cung giấy tờ để làm thủ tục xin visa du lịch, định cư tại nước ngoài

Nội dung của phiếu xác nhận lương

Mỗi một cơ quan tổ chức sẽ có một biểu mẫu xác nhận lương khác nhau. Thông thường, các cơ quan yêu cầu sẽ cung cấp cho bạn mẫu xác nhận và bạn cần điền và xác nhận thu nhập của 3 tháng liên tiếp trước thời điểm làm xác nhận.

Về phần nội dung, một mẫu xác nhận lương chuẩn sẽ gồm những phần cơ bản sau đây:

 • Phần tiêu đề: gồm quốc hiệu và tên văn bản.
 • Phần thông tin cá nhân: gồm họ và tên của khách hàng theo CMND/CCCD, Địa chỉ cư trú, Số Chứng minh nhân dân/số thẻ căn cước công dân.
 • Phần thông tin nơi làm việc: gồm Tên công ty/đơn vị nơi khách hàng đang công tác, Địa chỉ công ty, Số điện thoại công ty, Vị trí công tác, Chức vụ, Loại hợp đồng lao động, Thời gian bắt đầu làm việc, thời hạn kết thúc hợp đồng.
 • Phần thông tin thu nhập: Mức lương chính, Thu nhập khác, phụ cấp
 • Phần xác nhận của lãnh đạo cơ quan: là người có thẩm quyền xác nhận thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.
 • Thời gian xác nhận và Chữ ký và họ tên của người khai.
Mẫu xác nhận lương cần có đầy đủ các thông tin cơ bản và chữ ký xác nhận của cơ quan nơi bạn công tác mới có giá trị pháp lý
Mẫu xác nhận lương cần có đầy đủ các thông tin cơ bản và chữ ký xác nhận của cơ quan nơi bạn công tác mới có giá trị pháp lý

Các mẫu xác nhận lương chuẩn thường được sử dụng

Mẫu xác nhận lương cơ bản

 

                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện đang làm việc tại:……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bộ phận:………………………………………………………………. Chức vụ:…………………………………………………….

Hợp đồng lao động      :  Thời vụ                       Thời hạn 1 năm Thời hạn 2 năm

 Thời hạn 3 năm             Không xác định thời hạn Khác……

Thời hạn hiệu lực: Từ 20/09/…….

Ngày vào làm việc: 20/09/……

Mức lương chính: ……………………… VNĐ/ tháng             Trước thuế Sau thuế 

Thu nhập khác: ………………………… VNĐ/ tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác: Hưởng theo doanh thu của doanh nghiệp và thưởng.

                                                                                                                         ………….., ngày……tháng…..năm……..

Xác nhận của công ty                                                                                                 Ký và ghi rõ họ tên
Xác nhận các thông tin về chức vụ,thời gian làm việc

và mức lương nêu trên là chính xác

Mẫu xác nhận lương xin vay vốn

Khi vay vốn tại các ngân hàng với số tiền lớn, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp mẫu xác nhận lương trong ít nhất là 3 tháng gần nhất để chứng minh tài chính và thu nhập. Tùy ngân hàng sẽ có các mẫu xác nhận khách nhau, tuy nhiên, về cơ bản mẫu xác nhận lương để vay vốn ngân hàng sẽ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………..  Ngày cấp: …/…/………………… Nơi cấp:………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác:………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………

Vị trí công tác: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức trả lương:          Tiền mặt  Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Tháng

 

Hình thức thu nhập

 

03/2018 04/2018 05/2018
Lương thực lãnh

Lý do xin xác nhận:……………………………………………………………………………………………………….

Trân thành cảm ơn!

TPHCM, ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của Công ty                                                                                                  Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                                                                                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu xác nhận lương để quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN)

Để làm được quyết toán thuế cá nhân, các bạn cũng cần phải làm đơn xin xác nhận thu nhập gửi đến đơn vị/cơ quan/tổ chức xác nhận thu nhập (nơi mình làm việc, công tác). Mẫu xác nhận thu nhập để quyết toán thuế TNCN như sau:

Mẫu số: 20/TXN-TNCN                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

6/11/2013 của Bộ Tài chính)

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm………..

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)………………………..

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
 2. Chức vụ (nếu có):………………………………………………………………………….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:

 1. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……..năm……………..
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là……………………..đồng

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:………………………đồng
 2. Tại nước ngoài:…………………….đồng
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):…………………………………

– Thuế thu nhập cá nhân:…………………………………………………..

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:………………….

– Các khoản bị khấu trừ khác:……………………………………………..

 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…………………………………………………………..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số……………ngày…….tháng……năm…….

…, ngày …… tháng …… năm …

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có)

Mẫu xác nhận nhập để xin visa

Khi đi du lịch hoặc định cư nước ngoài, việc chứng minh thu nhập cá nhân là một điều kiện quan trọng để các bạn có thể xin Visa thành công. Khi xin visa các bạn có thể sử dụng mẫu xác nhận thu nhập dưới đây:

Mẫu tiếng Anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

———ab———

CONFIRMATION OF SALARY

Full name            : ………………………………………………………………………………………………………………

Address              : ………………………………………………………………………………………………………………

ID No.                : ……………………… Date of issue: …/…/…. Place of issue:………………………………..

I am currently working at     

Company            : ………………………………………………………………………………………………………………

Address              : ………………………………………………………………………………………………………………

Telephone           : ………………………………………………  Fax:………………………………………………………

Position               : ………………………………………………………………………………………………………………

Department         : ………………………………………………………………………………………………………………

Type of labor contract:    One-year;    Two-year;    Three-year;    Not identified time;

Other (details):…………………………………………………………………………….

Period of working at the company from …/…/…… to present

Current salary     : ……………………………… VND per month       Before tax             After tax

…..…, … / … / …

Certified by the head of organization                                                                                         Applicant

Confirms that the above information is correct                                                                     (Signed and full name)

(Signed, full name, and sealed)

Mẫu tiếng Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY XÁC NHẬN THU NHẬP

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND:……………………….. Cấp ngày: ……………….. Nơi cấp:……………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:………………………. Số điện thoại:…………………………………………………………………….

Bộ phận:………………………….. Chức vụ:……………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động:…………………………………………………………………………………………………

Mức lương chính:…………………………… VNĐ/tháng           £ Trước thuế         £ Sau thuế

Phụ cấp:……………………………………….. VNĐ/tháng

Tổng thu nhập: ……………………………… VNĐ//tháng

………, ngày…tháng…năm …….

 

Xác nhận của Công ty                                                                                             Người làm đơn

Xác nhận các thông tin về chức vụ,                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 thời gian làm việc, thu nhập

nêu trên là chính xác

Hướng dẫn cách điền mẫu giấy xác nhận lương

Để điền được giấy xác nhận lương một các chính xác và nhanh chóng các bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

 • Kính gửi: Ở phần này bạn điền theo công thức Kính gởi Ban giám đốc + Tên công ty bạn đang làm việc thật đầy đủ và chính xác.
 • Họ và tên: Điền họ tên thật của bạn theo CMND/CCCD.
 • Điền Số CMND: Điền 9 chữ số trên CMND hoặc 12 chữ số với người sử dụng CCCD.
 • Địa chỉ thường trú: điền thông tin địa chỉ trên hộ khẩu.
 • Địa chỉ tạm trú: điền nơi ở hiện tại của bạn gồm số nhà, đường, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/ thành phố.
 • Tên công ty: Là tên trong giấy đăng ký kinh doanh của công ty.
 • Điện thoại công ty: ghi số điện thoại cố định của công ty mà mọi người có thể dễ liên hệ nhất.
 • Phần thời gian công tác: ghi thời gian bắt đầu thử việc tại công ty đến thời điểm hiện tại.
 • Loại hợp đồng: Nếu là hợp đồng có thời hạn thì ghi rõ thời hạn là bao lâu, hoặc là hợp đồng vô thời hạn cũng ghi rõ ràng.
 • Vị trí công tác: Ghi phòng ban nơi bạn làm việc.
 • Chức vụ: ghi rõ chức vụ hiện tại của bạn là nhân viên, kỹ thuật viên hay phó phòng, trưởng phòng,…
 • Mức lương: Ghi mức lương thực nhận hàng tháng bao gồm cả phụ cấp, thưởng…Sau đó,diễn giải chi tiết như: phụ cấp trách nhiệm,phụ cấp đi lại, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, phục cấp giữ trẻ, hỗ trợ điện thoại, thưởng doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca,…

Việc xin giấy xác nhận lương thường khá khó khăn, bạn thường phải chờ đợi lãnh đạo cơ quan ký khá lâu và họ chỉ chấp nhận duyệt 1 – 2 lần. Vì thế, trước khi tiến hành làm các bạn cần xin mẫu ở bộ phận nhân sự và xác nhận với nơi nộp giấy tờ xem mẫu xác nhận của bạn có hợp lệ không. Bên cạnh đó bạn cần ghi thật chính xác và đầy đủ thông tin để tránh sai xót phải làm lại nhiều lần mất nhều thời gian.

Trên đây là những thông tin về mẫu xác nhận lương mà Vaytienmat.vn đã tổng hợp. Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tối vừa cung cấp các bạn có thể tìm được mẫu giấy xác nhận chuẩn và phù hợp với nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *